สำหรับพี่น้องชาวไทยที่ต้องการอยากเรียนภาษาลาวสำหรับพี่น้องชาวไทยที่ต้องการอยากเรียนภาษาลาว

ภาษาลาวพื้นฐาน1
คำนำ http://bitly.com/YsN1Y7
สารบัญ http://bitly.com/13NVyJj
บทที่1 ความรู้พื้นฐานภาษาลาว http://bitly.com/XFd7rp
บทที่2 ระบบเสียงในภาษาลาว http://bitly.com/ZxEtea
บทที่3 พยัญชนะลาว http://bitly.com/14KrYUP
บทที่4 วรรณยุกต์ภาษาลาว http://bitly.com/10v2C6f
บทที่5 คำนาม http://bitly.com/14BOgaI
บทที่6 คำสรรพนาม http://bitly.com/17aG7d4
บทที่7 คำกริยา http://bitly.com/14BOj6w
บทที่8 ฝึกหัดการสนทนา http://bitly.com/Z5HthR
บทที่9 บทฝึกอ่าน http://bitly.com/16tjnno
แนวสังเขปรายวิชาวัตถุประสงค์ http://bitly.com/16imQTL
แบบฝึกหัดการเขียนอักษร http://bitly.com/YPUTCG
คำศัพท์และวลีทั่วไป http://bitly.com/129F4dm

ภาษาลาวพื้นฐาน 2
คำนำ http://bitly.com/XnEfMd
สารบัญ http://bitly.com/XFl4gk
บทที่1 การเขียนอักษร http://bitly.com/YYBv3f
บทที่2 การอ่าน http://bitly.com/10lqThq
บทที่3 การใช้คำขยาย http://bitly.com/YYBAnm
บรรณานุกรม http://bitly.com/XaKP6J
แนวข้อสอบ http://bitly.com/10lr641
คำศัพท์และวลีทั่วไป http://bitly.com/10lrdg8
แนวสังเขปรายกระบวนวิชา http://bitly.com/12bzu6D

โดย ดร. วิเชียร อำพนรักษ์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

No comments:

Powered by Blogger.